Cursos

Windows, Word, Excel, Access, Internet i competència digital

Data d'inici

19/10/2019

Objectius del curs

Aprendreu les destreses i els coneixements necessaris per saber fer funcionar amb agilitat aquests programes i per poder-vos moure còmodament per Internet.

Destinataris

Totes les persones que vulguin i/o necessitin dominar les eines informàtiques més utilitzades. El curs s'adreça, doncs, a persones interessades en assolir els coneixements bàsics a nivell d'usuari per utilitzar amb facilitat el tractament de textos, el full de càlcul i la base de dades i per navegar còmodament per la xarxa.

Windows, Word, Excel, Access, Internet i competència digital
Descarregueu la documentació del curs

Sistema operatiu Windows
Diferents sistemes operatius. Definició de la interfície. Hardware i Software. Organització de les tasques dins del sistema operatiu


Tractament de textos: Word
Descripció de la interfície gràfica.

Repàs d'eines bàsiques.

Format del text: caràcters, interlineats, alineacions i sagnats.

Format de text/impressió: marges, orientació.

Tabuladors.

Canvis en el format: marges, encapçalament.peu de pàgina, numeració...

Índex automàtics.

Revisió del document: ortografia i divisió automàtica.

Taules.

Combinació de correspondència.

Inserció d'imatges, autoformes i smartart.

 

Full de cálcul: Excel

Operacions bàsiques: Desplaçament per les cel.les. Editar una cel.la. Valors d'una cel.la. Alinear i orientar una cel.la. Tallar, còpiar i enganzar. Selecció de files, columnes i rangs.

Fórmules i funcions: Autosuma. L'assistent de funcions. Funcions: estadística, cerca, lògiques...) Errors en les fórmules i les funcions

Edició: Copiar el contingut. Immobilitzar panells. Inserir i eliminar files i columnes. Inserir i eliminar fulles

Formats en llibre: Format de les cel.les. Fonts: trames i contorns.

Gràfics

Taules dinàmiques


Bases de dades: Access

Objectes i conceptes d'una base de dades

Taules: creació manual d'una taula. Tipus de camps. Propietats bàsiques dels camps. Modificar l'estructura d'una taula. Registres: afegir o editar dades. Registres: eliminació.

Consultes: consultes de selecció i paràmetres

Formularis: creació automàtica de formularis. Assistent per a formularis.

Informes: creació d'un informe automàticament. Assistent per a informes

Powepoint 

Crear presentacions

Editar una diappositiva

Eines de dibuix

Les imatges

Les plantilles

Importar textos des de word. Importar diapositives.

Treballar amb taules i amb cel.les

Gràfics i smartArt

Organigrames

Perfeccionar una presentació

Multimedia: efectes d'animació

Presentacions interactives


Mòdul de competència digital (10 hores)
Internet i les xarxes socials: facebook, twitter, etc
Els blocs. Creació i manteniment
Us de materials i continguts de la xarxa. Tècniques de descàrrega. Ètica. Manipulació de materials
Descàrregues i instal.lacions de programari lliure. Pràctiques
La privacitat a la xarxa. Protecció de materials i dades personals.

GEMMA REIXACH
Compta amb una àmplia formació en Imatge i Comunicació i una sòlida experiència en creació i coordinació de projectes gràfics i editorials, comunicació online i offline i desenvolupament de pàgines web. Ha participat com a tècnic en diferents projectes de recerca de la UdG i actualment és tècnic en un projecte MINECO. Des de l’any 2009 compagina la seva tasca professional amb la docència en temes informàtics i ofimàtics. 

Un ordinador per assistent.

Programes d’avantguarda.

Possibilitat de pràctiques il·limitades.


Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les hores lectives

Enfocament totalment pràctic

Ràpida assimilació en un temps mínim

Professorat amb àmplia experiència docent

Grup de dissabtes. Inici: 19 d'octubre

Durada: 60 h

(12 dissabtes de 9.00 a 14.00 h)

A les nostres aules del C/Sèquia, 11 - 2a planta