Cursos

Cursos subvencionats - Inici març i abril 2020

Data d'inici

30/03/2020

Objectius del curs

Realitza una formació 100% subvencionada que et permetrà millorar el teu currículum. Aprofita aquesta oportunitat! Aquests són els 2 cursos que comencem en breu.

Destinataris

Consulteu amb nosaltres i us explicarem els requisits previs per accedir a aquests cursos.

Cursos subvencionats - Inici març i abril 2020
Descarregueu la documentació del curs

CURS SUBVENCIONAT D’OFIMÀTICA

1. Sistema operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic (30 hores)

2. Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 hores)

3. Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 hores)

4. Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores)

5. Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d'informació (30 hores)

 

 

CURS SUBVENCIONAT DE GESTIÓ D'EQUIPS I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

1. Suport administratiu a la gestió de recursos humans

2. Comunicació efectiva i treball en equip

3. Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals

 

 

Consulteu amb nosaltres i us explicarem el professorat que imparteix els cursos.

Consulteu amb nosaltres i us explicarem la metologia de treball i estudi.

CURS SUBVENCIONAT D’OFIMÀTICA

Durada total: 190 hores

Inici: 30 de març de 2020

Fi: 29 de maig de 2020

Horari: de dill. A div. De 9.15 a 14.15 h

 

 

CURS SUBVENCIONAT DE GESTIÓ D'EQUIPS i PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Durada total: 150 hores

Inici: 14 d'abril de 2020

Fi: 29 de maig de 2020

Horari: de dill. a div. De 15 a 20 h

Aules d'ORGANIGRAMA
C/Sèquia, 11 - 2ª planta - 17001 Girona
972 222 900