Cursos

Gestió administrativa de les relacions laborals

Data d'inici

07/01/2020

Objectius del curs

Es tracta d’un curs que us permetrà conèixer les feines d’un departament laboral (contractacions, cotitzacions a la seguretat social, retribucions salarials, aplicacions de gestió dels recursos humans, etc.) per tal d’obrir-vos pas en aquests tipus d’oportunitats laborals.

Destinataris

Per a aquest certificat, els/les participants han d'acreditar estudis iguals o superiors a Batxillerat, COU, accés a grau superior o accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Gestió administrativa de les relacions laborals
Descarregueu la documentació del curs