Cursos

Gestió de sistemes d'informació i arxiu

Data d'inici

23/01/2020

Objectius del curs

El curs ideal pensat per a persones que vulguin aprendre a crear i gestionar correctament un arxiu (ja sigui físic com informàtic), i a optimitzar-lo perquè sigui el més àgil possible. Durant el curs es treballa la implantació i transició de sistemes de gestió electrònica de la documentaci, així com la creació i ús de bases de dades.

Destinataris

Per a aquest certificat, els/les participants han d'acreditar estudis iguals o superiors a Batxillerat, COU, accés a grau superior o accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Gestió de sistemes d'informació i arxiu
Descarregueu la documentació del curs