Principals funcions dels Recursos Humans

Principals funcions dels Recursos Humans
15/01/2020 | Notícies

Des d’Organigrama sabem que els Recursos Humans representen el principal motor de qualsevol empresa o organització. En moltes ocasions, determinades empreses centren els seus esforços en els seus productes o en els serveis que ofereixen i no hi ha dubte que aquesta és una part important, però també és essencial pensar en les persones que fan tot això possible perquè d’elles depèn l’èxit dels projectes. 

Què són els Recursos Humans?

El terme Recursos Humans pot tenir dues acceptacions que, tot i ser complementàries, no signifiquen ben bé el mateix. En primer lloc, els recursos humans són totes aquelles persones que formen part d’una empresa o entitat, ja sigui com a treballadors o com a col·laboradors, i que ajuden a desenvolupar la seva activitat diària. A més, el concepte de Recursos Humans també s’utilitza per referir-se al sistema o procés de gestió i d’administració de tots els aspectes relacionats amb el personal d’una empresa o entitat. 

Com a curiositat, val a dir que sobre el paper és molt fàcil distingir ambdós conceptes, ja que quan ens referim a la força laboral, recursos humans s’escriu sense majúscules. En canvi, quan ens referim al departament de l’empresa escrivim les inicials en majúscules. 

Funcions del departament de Recursos Humans

El Departament de Recursos Humans és (o hauria de ser) un dels més importants de qualsevol empresa, sigui de la mida que sigui. Les seves principals funcions són molt diverses, però bàsicament se centren en la gestió dels Recursos Humans. És a dir, s’encarreguen de tots aquells aspectes que afecten a les persones que formen part de l’empresa, ja sigui de forma directa o indirecta. 

  1. Organització i planificació del personal: El departament de Recursos Humans d’una empresa s’encarrega de planificar el personal segons l’estructura organitzativa. És a dir, dissenya els lloc de treball necessaris, definint les funcions i les responsabilitats, preveu les necessitats de personal i analitza els sistemes retributius i de promoció interna. 

  2. Reclutament del personal: El reclutament del personal se centra en atraure candidats competents pel lloc de feina que s’està buscant cobrir. 

  3. Selecció del personal: La selecció del personal és probablement un dels processos més importants del Departament de Recursos Humans perquè d’ell depèn una bona o una mala elecció.  

  4. Plans de carrera i promoció professional: Dissenyar plans de carrera i promoció professional perquè els treballadors puguin progressar en l’estructura de l’empresa també és una de les funcions principal del departament de Recursos Humans. 

  5. Formació: Oferir un pla de formació del personal pels treballadors és important, ja que permet que aquests puguin adaptar-se als avenços tecnològics i als canvis que es produeixen en la societat. 

  6. Control del personal: Controlar aspectes com l’absentisme, les hores extraordinàries, els moviments de plantilla o la piràmide d’edat també és feina del departament de Recursos Humans.  

  7. Mesurar el clima i la satisfacció: Determinar el grau de satisfacció dels treballadors és essencial per millorar el funcionament intern de l’empresa. 

  8. Relacions laborals: Es basa en promoure la comunicació entre l’empresa i els seus treballadors. Normalment, aquesta tasca es realitza mitjançant els representants sindicals. 

  9. Prevenció de riscos laborals: Avaluar les condicions de feina i els possibles riscos laborals amb l’objectiu d’implementar totes les mesures que siguin necessàries per tal d’assegurar la prevenció, la protecció i la higiene al lloc de treball.

  10. Funció administrativa: Gestionar els tràmits jurídics i administratius tals com contractes, nòmines, assegurances socials, baixes per malaltia…   

 

Per tant, dins dels Recursos Humans, existeixen diferents perfils professionals. L’existència d’un lloc de treball per cadascun d’aquests depèn de la mida de l’empresa. Normalment, les grans corporacions compten amb un gran departament de Recursos Humans. En canvi, les empreses petites o mitjanes sovint tenen més dificultats per donar cabuda a dits professionals. 

 

Per solucionar aquesta necessitat, existeixen les empreses externes especialitzades en Recursos Humans, com és el cas d’Organigrama. Des de la nostra empresa, oferim un servei integral perquè professionals i empreses puguin trobar solucions a mida. Entre els nostres serveis, podeu trobar la selecció de personal, la formació empresarial, el treball temporal, el headhunting...

 

No dubteu a contactar-nos per a més informació!

Categories

Noticies destacades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris i millorar els nostres serveis. Seleccioneu l'opció d'acceptar o rebutjar les cookies que utilitzem.

 

 

Política de galetes