La formació in company: Formar persones a l'empresa i per a l'empresa

La formació in company: Formar persones a l'empresa i per a l'empresa
28/05/2019 | Notícies

Les persones que treballen en una empresa, l’anomenat capital humà, en són el principal actiu. I, com sabem, és un actiu que cal cuidar al màxim, per tal de mantenir la motivació i el nivell de fidelització. Per fer-ho, tenim a l’abast la formació in company, realitzada directament a les instal·lacions de l’empresa. Una formació que hauria de ser una clara aposta de les empreses, any rere any: perquè esdevé la clau per estar actualitzat i no córrer el risc de quedar-se desfasat. En el món canviant en què vivim, cada vegada més és essencial no quedar enrere per no perdre competitivitat.

 

Quins avantatges té la formació in Company?

 

Formació a mida

En la formació in company habitualment es dissenyen els continguts segons les necessitats reals de l'empresa, i es treballa en base a casos reals. D’aquesta manera, els alumnes aprendran coneixements específics, que podran implementar en el seu dia a dia. És un tipus de formació on és possible escollir la temàtica, la durada del curs, la metodologia o l'horari. I, a banda, la persona formadora té un contacte directe amb les necessitats de l'empresa i els seus treballadors, de manera que s’hi adapta al màxim, la qual cosa comporta, en la gran majoria de casos, un més gran aprofitament del curs.

Adquisició de coneixements a la pràctica

Els cursos dissenyats des d’un enfocament real i pràctic són els que tenen més garantia d’èxit. Perquè si els coneixements es transmeten de manera pràctica, no amb grans discursos teòrics, sinó fent viure les experiències a base d'exercicis, dinàmiques i casos reals, aquests esdevenen molt més útils i interessants.

Motivació per als treballadors

El fet que la pròpia empresa aposti per fer formació és un gest que sempre es valora positivament. Sovint, els cursos formatius solen tenir una bona acollida en les plantilles, ja que suposen una oportunitat per avançar i desenvolupar-se laboralment. A banda, cal tenir també en compte que la realització de tallers i cursos de formació afavoreixen la unió entre les persones treballadores i fomenta el treball en equip i la col·laboració.

Augment de la productivitat i el rendiment del personal

Una empresa actualitzada i formada serà sense cap dubte molt més productiva. La formació s’adreça habitualment cap a temes on hi ha dubtes o algun tipus de desconeixement. El seu objectiu és donar-li solució, respondre totes les qüestions que hi puguin haver sobre qualsevol àmbit del treball. Això es traduirà sens dubte en una millora del rendiment.

Obertura a noves oportunitats de mercat

La formació pot anar en dues direccions, bé cap a l'especialització del que ja es coneix, o bé cap a la innovació. La formació dóna l'oportunitat de descobrir i aprendre sobre àmbits de negoci que estan encara sense treballar i que poden ser molt interessants per a les empreses.

 

 La formació d’avui és altament flexible i molt diversa. No hem d’entendre la formació en el sentit clàssic de un curs teòric amb un número fix d’hores de classe presencials. Avui dia hi ha moltes modalitats formatives (semipresencials, in company, online…) i els temes poden adaptar-se del tot.

 

El més aconsellable és buscar un bon assessor de formació, que sàpiga detectar els punts febles de l’empresa, i adaptar la formació en tots els aspectes: en la temàtica, en la metodologia, en l’horari, en el tipus de docent, en el volum d’aspectes pràctics, etc. És així com s’adopten unes mesures formatives realment eficaces, que ben segur donaran fruits en el si de l’empresa. A Organigrama us podem ajudar a confeccionar el vostre pla formatiu, a veure les opcions de bonificació més adients per al vostre cas concret, i a guiar-vos en tot el procés, per tal d’aconseguir un retorn real de la vostre inversió.

Categories

Noticies destacades