Política de qualitat

POLÍTICA DE LA QUALITAT D’ORGANIGRAMA SLU

Girona, 22 de novembre de 2021

ORGANIGRAMA, SLU, des de l’any 1994, és Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya (número de cens: 1862), adscrit al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Actualment, porta a terme la planificació i gestió de les accions de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) destinades a un alumnat que busca formar-se en una de les empreses més reconegudes de Girona, de referència en formació empresarial i en desenvolupament de les activitats formatives de la FOAP.

 La Direcció d’ ORGANIGRAMA, SLU adquireix el compromís de treballar per impulsar el SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, segons els referencials ISO-9001:2015, en totes les àrees de l’empresa, i en el marc del servei de formació ocupacional.

 Per a la seva consecució utilitzarem mecanismes com la planificació i el desenvolupament del nostres processos, la planificació dels canvis i la millora.

 A més, creiem que a través del seguiment i consecució dels nostres objectius concrets, el compromís serà més elevat:

 

1.- En relació a la nostra organització interna, volem avançar cap a una comunicació interna i  externa efectiva i incidir en la millora de la  gestió mediambiental

2.- En relació al nostre equip, volem afavorir la seva participació a tots nivells i acompanyar-les en el seu desenvolupament professional a través de l’acompanyament i la formació.

3.- En relació a l’alumnat , aspirem a una qualitat elevada del nivell formatiu, a través d’un seguiment efectiu a l’alumnat i potenciant la formació online.

4.- Tot això ho impulsem amb els recursos adequats i amb una bona gestió de la nostra infraestructura.

 

Tots els col·laboradors/es d’ORGANIGRAMA, SLU són responsables, amb la seva gestió, de l’èxit en l’assoliment d’aquests objectius. Però s’entén que, des de Gerència, s’ha d’impulsar i desenvolupar la seva formació, i també s’ha de fomentar la seva motivació. Això ho portarem a terme gràcies al Pla de Formació, i també definirem un adequat ambient de treball.

D’altra banda, la direcció de l’empresa manifesta la seva voluntat de que el personal que integra la nostra organització, pugui desenvolupar el seu treball amb seguretat i sense risc per la seva salut present i futura. Entenem la prevenció com un element de gestió essencial de l’empresa, que ha d’estar completament integrat en el sistema de qualitat, de manera que en tot moment es tinguin en compte els aspectes preventius i de seguretat.

 

Aquest punt de vista preventiu l’apliquem a l’hora de planificar el sistema de gestió de la qualitat i tots els seus processos  identificant els riscos i les oportunitats a tenir en compte per tal d’obtenir els resultats que esperem i programant accions per a tractar-los.

Aquest conjunt d’eines ens ha de servir per aconseguir la satisfacció de totes les parts que intervenen en els nostres processos  i per determinar millor les seves necessitats, aconseguint la seva fidelització. Ens ajudarem de mètodes i mecanismes d’anàlisi per concretar i mesurar aquestes necessitats, ja que estem convençuts que és la base per millorar dia a dia.

 

En aquest sentit, ORGANIGRAMA, SLU assumeix el compromís de:

 

1.- Mantenir aquesta política en el màxim coneixement, comprensió i actualització per a tot el personal de l’empresa seguint els processos de comunicació interna.

2.- Posar-la a disposició del nostre alumnat, empreses col·laboradores, professorat, administració pública i proveïdors/es externs a través dels mitjans pertinents.

3.- Revisar, des de Direcció, el sistema de gestió de la qualitat anualment.

4.- Fer un seguiment trimestral dels objectius a través del Comitè de Qualitat de l’empresa.

 

Tot això es verificarà  a través de les auditories sistemàtiques.

 

JOSEP PUIG

GERENT D’ORGANIGRAMA, SLU

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris i millorar els nostres serveis. Seleccioneu l'opció d'acceptar o rebutjar les cookies que utilitzem.

 

 

Política de galetes