La successió d’empreses familiars

La successió d’empreses familiars
10/05/2021 | Notícies

La successió d’empreses familiars sempre representa un important punt d’inflexió perquè, en retirar-se la persona o persones que s’han mantingut al capdavant d’un negoci familiar, solen sorgir molts dubtes i preocupacions. Precisament, a causa de la inclinació emocional dels membres que la conformen, una figura externa i objectiva és clau per afrontar amb èxit l’inici d’una nova etapa

La importància d’una correcta successió empresarial 

En l’activitat econòmica del nostre país, les empreses familiars tenen un paper molt important. De fet, segons l’Institut de l’Empresa Familiar, actualment un 85% de les organitzacions responen a aquest perfil. Les fortaleses que presenten les empreses familiars són múltiples. Tanmateix, també mostren importants debilitats, com és el cas de la problemàtica que se sol generar al voltant de la successió. 

La successió d’empreses familiars és un fenomen que, tard o d’hora, tots els negocis han d’assumir. En aquest context, cal tenir en compte que una bona planificació i preparació és clau per afrontar el procés de la millor manera possible. D’aquesta manera, cal entendre la gestió com una possible inversió d’alta rendibilitat: Si els successors donen continuïtat al projecte, l’empresa en pot sortir ben reforçada. Tanmateix, també cal tenir en compte que una mala gestió pot provocar greus conseqüències que fan debilitar l’organització. 

Pla de successió d’una empresa familiar

Un pla de successió d’una empresa familiar està conformat per un recull d’accions que han estat prèviament programades i que tenen com a objectiu la substitució generacional de les persones que dirigeixen l’organització. A més, aquest pla ha d’assegurar el creixement i la continuïtat de l’empresa a través del temps.

Per garantir que s’assoleixen dits objectius, el pla de successió ha d’estar ben planificat i dissenyat per un equip d’experts, si és possible externs a l’empresa per garantir l’objectivitat. En aquest procés, també cal tenir en compte que la successió no ha d’estar determinada per antigues tradicions, com la figura de l'hereu, sinó que ha de respondre a una correcta planificació i a una selecció òptima.  

El pla de successió està conformat per 4 fases principals, en les quals és imprescindible comptar amb una visió objectiva que assessori sobre les millors opcions abans de prendre una decisió: 

  1. Planificació: Durant la fase de planificació, es dissenya el pla d’actuació del procés de successió. Es determinen les accions, la durada i terminis, els responsables o participants i es defineix el perfil idoni del successor, així com els criteris d’avaluació.  

  2. Preparació: Un cop definida la planificació, s’inicia el procés de selecció. En aquest pas, és important valorar si els diferents candidats encaixen amb les competències i les aptituds necessàries per desenvolupar amb èxit la tasca requerida. També s’hauran de determinar les activitats formatives per tal que els candidats comptin amb la preparació necessària. 

  3. Traspàs: Quan els candidats han acabat el seu procés formatiu i l’empresari ha decidit qui serà finalment el seu successor, s’inicia el relleu en la direcció. La durada d’aquesta fase pot variar depenent de la velocitat del successor en assumir responsabilitats i de la capacitat de l’empresari en delegar-les. 

  4. Retirada: La darrera fase és la retirada de l’empresari i la substitució del seu successor al capdavant de l’organització. Cal destacar que, tot i que aquesta retirada suposa una reducció de la seva dedicació, no implica un cessament sobtat de la seva activitat a l’empresa. 

Com hem comentat al llarg del post, en el procés de successió, sovint falta una visió externa i descondicionada de l’empresa per tal d’assignar qui seran i quines funcions faran els nous successors. En cas contrari, es poden cometre errors que condicionin greument el futur de l’organització. 

Una visió externa en el procés de successió

En aquest sentit, volem recordar-te que, a Organigrama, com a experts en psicologia industrial i recursos humans, podem oferir aquesta visió externa. Comptem amb una àmplia experiència en estudis de perfil que ens permeten fer un retrat real dels coneixements i les aptituds de cada persona i del millor encaix de cadascú en el futur de l’organització.

Categories

Noticies destacades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris i millorar els nostres serveis. Seleccioneu l'opció d'acceptar o rebutjar les cookies que utilitzem.

 

 

Política de galetes