Com escollir al millor candidat o candidata per a un lloc de feina

Com escollir al millor candidat o candidata per a un lloc de feina
10/11/2023 | Notícies

A Organigrama creiem que una selecció òptima de candidats/es és necessària per obtenir persones treballadores qualificades, però també és important tenir en compte que s’han de continuar duent a terme avaluacions pel personal propi de cara a promocions internes. En qualsevol dels casos, per a una bona selecció, avaluem de manera individualitzada a cadascuna de les persones candidates per a un lloc de treball.

Per escollir la millor persona el que es fa és realitzar un procés de selecció que sol contenir les següents fases:

  • Definició del lloc de treball: S’ha de definir el perfil i les tasques de la candidatura que es presenta per tal d'identificar els aspectes claus i delimitar la seva cerca.
  • Publicació de l’oferta: Un cop definida, es redacta i es publica l’oferta. En aquesta es troben tots els requisits que sol·licita l’empresa al treballador, com per exemple: experiència, formació, competències tècniques, etc.
  • Preselecció: A continuació, es seleccionen i descarten els candidats que no compleixen amb els requisits.
  • Entrevista i proves de selecció: Com a penúltima fase es realitza una entrevista per establir contacte amb aquell candidat i poder aclarir o saber més sobre aquest. Tanmateix, es duen a terme una sèrie de proves per avaluar les seves competències. Aquestes són molt diverses des de dinàmiques de grup i fins a proves psicotècniques.
  •  Selecció final: Es torna a cridar a aquelles persones que hagin superat les proves anteriors i es realitza una entrevista final.

Les proves de selecció de personal són un element clau amb relació a com escollir al millor candidat per a un lloc de feina. És per això que en aquest post t’expliquem una de les proves de selecció més importants què són les avaluacions psicotècniques.

 

Què són les proves psicotècniques?

Les proves psicotècniques són eines d'avaluació utilitzades per a analitzar els aspectes psicològics dels candidats. Aquestes proves estan dissenyades per mesurar diversos aspectes com les habilitats cognitives, les competències específiques, els trets de personalitat entre altres factors rellevants pel lloc de treball.

Aplicant les proves psicotècniques com a criteri d’avaluació del personal podreu avaluar aspectes com la capacitat de resolució de problemes, l'adequació a la cultura de l’empresa, la capacitat de treball en equip, les habilitats de comunicació i altres característiques importants pel bon desenvolupament dels candidats dins de l'entorn laboral de l'empresa.

 

Les avaluacions psicotècniques són efectives?

Les avaluacions psicotècniques poden ser efectives per a l'avaluació de candidats, ja que proporcionen una visió més àmplia de les seves habilitats, competències i aptituds més enllà de les seves qualificacions i experiència laboral. A continuació et mostrem diferents ítems pels quals les avaluacions psicotècniques poden ser valuoses en el procés de selecció de personal:

Objectivitat

Les avaluacions psicotècniques estan dissenyades per mesurar trets de personalitat, habilitats cognitives, competències específiques i altres aspectes rellevants d'una manera objectiva i estandarditzada, reduint la influència de la subjectivitat en la presa de decisions.

Previsió del rendiment laboral

Ofereixen indicacions sobre com un candidat pot actuar en situacions laborals específiques, cosa que ens ajudarà a predir el seu rendiment.

Identificació de potencial i desenvolupament

Identifiquen les àrees de fortalesa i de millora dels candidats. Això pot facilitar el desenvolupament professional continu i l'assignació de tasques més adients als talents i habilitats individuals.

Ajustament cultura

Poden ajudar a avaluar si una persona encaixa amb la cultura organitzativa de l'empresa. Això és crucial per assegurar que els nous empleats s'integrin bé dins de l'entorn de treball i puguin contribuir de manera efectiva a l'objectiu de l'empresa.

 

Factors d’una avaluació psicotècnica

A continuació, t’exposem diferents factors a avaluar en una avaluació psicotècnia:

  • Anàlisi de la personalitat: S'utilitza per a avaluar l'estabilitat emocional, identificar conflictes interns, valorar la capacitat d'integració i detectar possibles indicis de conflicte en les relacions laborals, així com la percepció general dels trets de personalitat dels candidats.
  • Avaluació d'aptituds: Comprovació dels recursos de la persona per desenvolupar-se amb èxit al lloc de treball, i la seva capacitat d'aprenentatge.
  • Estudi de motivacions: Valoració de la capacitat d'implicació a la feina i l'empresa, així com la capacitat per gestionar la pressió laboral i assumir responsabilitats.
  • Avaluació de coneixements: Anàlisi dels coneixements específics necessaris pel lloc de treball. Aquesta prova pot incloure exàmens de comptabilitat, idiomes, entre d'altres.
  • Avaluació de competències: Anàlisi de les habilitats professionals i personals directes i indirectes de cada persona. Aquest tipus d'avaluació sol ser més rellevant per a rols de personal de suport, directius, entre altres.

 

T’ajudem en els processos de selecció de personal

Un bon procés de selecció és fonamental per escollir el millor candidat o candidata per a un lloc de feina. És per això que, amb aquest article, us hem volgut mostrar com realitzar les proves de selecció i els principals avantatges de les avaluacions psicotècniques. A través d’aquestes, obtindreu informació rellevant que us ajudarà a visualitzar la manera de fer i d'afrontar dels vostres candidats. Gràcies a les anàlisis extretes de les proves, s’optimitzará el procés de selecció. Des d’Organigrama, ens podem encarregar de realitzar les proves psicotècniques, així com altres proves i requisits del procés de selecció de personal. Per a més informació sobre els nostres serveis, no dubteu a consultar el nostre lloc web.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris i millorar els nostres serveis. Seleccioneu l'opció d'acceptar o rebutjar les cookies que utilitzem.

 

 

Política de galetes